Elkargokide izatea

Elkargokide izateko eskubidea izango dute baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Bide, Ubide eta Portuetako ingeniariek eta elkargokide izan aurreko erregimenean dauden ikasleek. Esparru honetan jardun ahal izateko elkargoko kide izan behar da. Bide, Ubide eta Portuetako ingeniariak elkargokide izatea nazioartean aintzatesten da eta erabat balioesten da.

Elkargokide izateak abantaila batzuk ditu. Gainera, orrialde honeta elkargokide egiteko kuotei de colegiación eta izena emateko moduei buruzko informazio gehiago eskura dezakezu.

Betekizunak

Hurrengo tituluetako bat egiaztatzen duten profesional guztiek dute elkargokide izateko eskubidea:

  • Bide, Ubide eta Portuetako ingeniarien titulu akademiko ofiziala, aintzatetsitako eskola batek emandakoa.
  • Atzerriko unibertsitate-titulua, Estatuak Espainiako Bide, Ubide eta Portuetako ingeniarien titulurako ofizialki homologatutakoa.
  • Europako unibertsitate-titulua, Sustapen Ministerioak ofizialki aintzatetsitakoa.

Elkargoko kide izateko

Elkargoko kide izateko internet bidez egin ahal den, izen ematearen bitartez egin daiteke eta ondoren dagokion dokumentu originalak ekarri beharko dira Demarkaziora:

  • Bide, Ubide eta Portuetako ingeniarien titulu akademiko ofiziala (Erdi mailako ikasketak egin baldin badira, honen dokumentuak ere ekarri beharko dira)
  • Ikasketa-espedientea
  • Bankuko kontu korrontearen zenbakia (20 digitu)
  • Langabezian egonez gero, Lanbideko txartela.

Elkargokide izan aurreko egoera

Bideetako eskoletako azken urteetan dauden ikasleek Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Elkargoak antolatzen eta eskaintzen dituen jardueretatik eta zerbitzuetatik onura lortu ahal izango dute, titulua dutenentzat zuzendutako jarduera eta zerbitzuak ez badira behintzat.